• Oxygen

 • Nitrogen

 • Argon

 • Acetylen

 • Helium

 • Carbon
 •  
   
   

  Chọn sản phẩm bạn cần bên dưới, bạn sẽ tìm thấy những thông tin chi tiết về các thông số kỹ thuật. Nếu những sản phẩm bạn cần không có bên dưới, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  Sản phẩm Ký hiệu hoá học Hàm lượng
  Oxygen O2 99,3% - 99,6%
  Nitrogen N2 99.998% - 99.999%
  Argon Ar 99.998 - 99.999%
  Acetylen C2H2 98%
  Helium He 99,999%
  Carbon Dioxide CO2 99.998 - 99.999%

  Trang chủ | Sản phẩm | Thông tin | Liên hệ | Kỹ thuật| Hỗ trợ
  Copyright © 2006 HẢI TÍN Ltd. All rights reserved.
  Designed by Phạm Trần Quốc Nam.