• Oxygen

 • Nitrogen

 • Argon

 • Acetylen

 • Helium

 • Carbon
 •  
   
   
  OXYGEN
  Các đặc trưng:
  Ôxy là nguyên tố phổ biến nhất ở vỏ Trái Đất. Người ta ước tính nó chiếm 46.7% khối lượng của vỏ Trái Đất. Ôxy chiếm khoảng 87% khối lượng các đại dương(là H2O, hay nước) và 20% theo thể tích bầu khí quyển Trái Đất (là O2, ôxy phân tử, hay O3, ôzôn). Các hợp chất của ôxy, chủ yếu là silicat (SiO44−) và cacbonat(CO32−), tìm thấy trong đất và đá. Nước đóng băng là chất rắn phổ biến trên các hành tinh khác cũng như sao chổi. Chỏm băng của sao Hỏa là cacbon điôxít đóng băng.
  Hợp chất của ôxy tìm thấy trong khắp vũ trụ và quang phổ của ôxy được tìm thấy ở các ngôi sao.

  Trong điều kiện nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn, ôxy là một chất khí dưới dạng phân tử (dạng hai nguyên tử kết hợp với nhau), với công thức hóa học O2. Ôxy là một thành phần quan trọng của không khí, được sản xuất bởi cây cối trong quá trình quang hợp và là cần thiết để duy trì sự hô hấp của người và động vật.

  Ôxy lỏng và ôxy rắn có màu xanh nhạt và cả hai đều là chất thuận từ. Ôxy lỏng thông thường được chưng cất từng phần từ không khí hóa lỏng. Cả ôzôn lỏng và ôzôn rắn (O3) có màu xanh thẫm.

  Oxygen Khí

   

  SẢN PHẨM:

  - Oxygen khí : (O2)
  - Chất lượng : 99,3% - 99,6%
  - Áp suất nạp : 150kg/cm2
  - Dung tích chai : 6 - 6,5m3

  Product:

  - Gas Oxygen : (O2)
  - Quanlity : 99.3% - 99.6%
  - Feeding pressure : 150kg/cm2
  - Bottle Capacity : 6 - 6.5m3
   

  Oxygen Lỏng

   

  SẢN PHẨM:

  - Oxygen Lỏng : (O2)
  - Chất lượng : 99,99%
  - Bình : XL-45.165lít

  Product:

  - Liquid Oxygen : (O2)
  - Quality : 99.99%
  - Bottle Capacity : XL-45.165 liters.


  Công dụng:

  Ôxy được sử dụng làm chất ôxy hóa, chỉ có flo có thế điện âm cao hơn nó. Ôxy lỏng được sử dụng làm chất ôxy hóa trong tên lửa đẩy. Ôxy là chất duy trì sự hô hấp, vì thế việc cung cấp bổ sung ôxy được thấy rộng rãi trong y tế. Những người leo núi hoặc đi trên máy bay đôi khi cũng được cung cấp bổ sung ôxy. Ôxy được sử dụng trong công nghệ hàn cũng như trong sản xuất théprượu mêtanon

  Ôxy, như là một chất kích thích nhẹ, có lịch sử trong việc sử dụng trong giải trí mà hiện nay vẫn còn sử dụng. Các cột chứa ôxy có thể nhìn thấy trong các buổi lễ hội ngày nay. Trong thế kỷ 19, ôxy thường được trộn với nitơ ôxít để làm các chất giảm đau.

   

  Các thông tin kỹ thuật:

   
  English Units  NormalBoiling Point
  (1 atm)
  Gas Phase Properties
  @ 32°F & @1 atm
  Liquid Phase Properties
  @ B P& @ 1 atm
  Triple Point Critical Point
  Temp. Latent Heat of Vaporization Specific Gravity Specific Heat (Cp) Density Specific Gravity Specific Heat (Cp) Temp. Pressure Temp. Pressure Density
  Substance Chemical
  Symbol
  Mol.
  Weight
  ° F BTU/lb Air = 1 BTU/lb °F lb/cu. ft Water = 1 BTU/lb °F °F psia °F psia lb/cu ft
  Oxygen O2 32.00 -297.3 91.7 1.113 0.2197 0.089212 1.14 0.4058 -361.8 0.02147 -181.43 731.4 27.22
   
   Metric Units   Boiling Point
  @ 101.325 kPa
  Gas Phase Properties
  @ 0° C & @ 101.325 kPa
  Liquid Phase Properties
  @ B.P., & @ 101.325 kPa
  Triple Point Critical Point
  Temp. Latent Heat of Vaporization Specific Gravity Specific Heat (Cp) Density Specific Gravity Specific Heat (Cp) Temp. Pressure Temp. Pressure Density
  Substance Chemical
  Symbol
  Mol.
  Weight
  °C kJ/kg Air = 1 kJ/kg ° C kg/m3 Water = 1 kJ/kg ° C °C kPa abs ° C kPa abs kg/m3
  Oxygen O2 32.00 -182.96 213.0 1.113 0.9191 1.429 1.14 1.669 -218.8 0.148 -188.57 5043 436.1
   
   


  Trang chủ | Sản phẩm | Thông tin | Liên hệ | Kỹ thuật| Hỗ trợ
  Copyright © 2006 HẢI TÍN Ltd. All rights reserved.
  Designed by Phạm Trần Quốc Nam.